CM

CIVILIZACIJA MAJA

- Doktorska disertacija -

 

   Početna stranica

   Tekst on-line (.htm)

   Tekst - MS Word (.doc)  5.53 MB

   Tekst bez slika (.txt)  300 KB

 

Originalno autorovo istraživanje koje dokazuje hipotezu da su Maje civilizacija primjenom opšteprihvaćene naučne metodologije. Disertacija je originalni naučni doprinos fondu znanja o kulturi Maja. Kao poseban dodatak disertaciji izvršena je komparativna analiza između Zapadne civilizacije i civilizacije Maja. Nije zabilježena naučna referenca koja bi mogla biti uzor ovoj pionirskoj analizi. Doktorska disertacija u sebi nosi nekoliko novina u odnosu na oficijelno sankcionirana znanja o kulturi Maja:

  • Maje se uspostavljaju kao civilizacija, za razliku od pristupa Majama kao "indijanskim plemenima" ili "neolitskoj kulturi";
  • Negira se postojanje civilizacije Maja nakon X stoljeća i uvriježene teze o "nastavku i deklinaciji civilizacije na Yukatanu nakon X stoljeća";
  • Kroz ubjedljive primjere akustičnog inžinjeringa, astroarheologije i tehnologije kvarcnih lubanja ustanovljava se teza o Majama kao civilizaciji koja je imala načina da rijesi složene tehničke probleme;
  • Pomjeranjem pojave Maja dublje u prošlost ovaj rukopis ima intenciju da mijenja redoslijed pojavljivanja ostalih kultura na centralnoameričkom tlu; između ostalih, tvrdnja da su Zapoteci ili Olmeci (zavisno od autora) bili majka civilizacija svih ostalih kultura kao sto su Maje, Tolteci ili Miksteci više nema uporište. Maje, putem novih arheoloških dokaza, postaju najstarija civilizacija regiona.

 

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

© 2005 Semir Osmanagić