Tom V

ALTERNATIVNA HISTORIJA (tom V):

Kosmička misija Maja

 

   Početna stranica

   Tekst on-line (.htm)

   Tekst - MS Word (.doc)  9.46 MB

   Tekst bez slika (.txt)  283 KB

 

Spiritualna i materijalna nauka su bile potrebne da se dekodiraju poruke stare nekoliko hiljada godina iz džungli Centralne Amerike koje su nam ostavile Maje – duhovno i astronomski superiorna civilizacija koja je misteriozno nestala u X stoljeću...

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

© 2005 Semir Osmanagić