Tom VIII

ALTERNATIVNA HISTORIJA (tom VIII):

Bosanska piramida Sunca

 

   Početna stranica

   Tekst on-line (.htm)

   Tekst - MS Word (.doc)  10.4 MB

   Tekst bez slika (.txt)  176 KB

   Slide show (.pps) 1 MB

 

   

 

Prije 12.500 godina veći dio Evrope je bio pod debelim ledenim naslagama. Međutim, južni evropski obod, od Baskije, preko Španjolske, Italije, Hrvatske, Bosne, pa sve do Turske i zakavkaskih oblasti je bujao ljudskim kulturama.
Razvijene civilizacije Pacifika, Atlantika i Sredozemlja ostavljale su jakog traga na arhitekturu, socijalnu organizaciju i spiritualni život južnih Evropljana. A za njih su prostori današnje Bosne i Hercegovine i Jadranskog bazena bili posebno važni kao energetski vrlo potentni.
Nekoliko stotina kilometara radijusa, od Save do Jadrana, smatrani su za najprivlačnije u tadašnjoj Evropi. Višemilenijsko prisustvo Ilira i naroda Baskijsko-zakavkaske grupe ostavilo je iza sebe genijalnost oličenu u piramidama, monumentalnim kamenim gradovima i kompleksnim energetskim sistemima.
Svemirska kataklizma od prije 12.000 godina i otapanje leda u Evropi izazvalo je podizanje nivoa mora od nekoliko stotina metara. Tragovi civilizacije su prekriveni vodom. Ubrzo, povlačenjem mora i protokom vremena, piramide su prekrili nivoi zemlje i rastinja.
Sada imamo rijetku priliku da dodirnemo tragove naših davnih predaka. Od nekoliko dostupnih sličica moći ćemo naslutiti kako je izgledao mozaik.
Mozaik koji čini Bosnu i Hercegovinu svjetskim arheološkim draguljem.

 

FONDACIJA "ARHEOLOŠKI PARK: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA"

U Sarajevu je krajem 2005. godine osnovana Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. Njen prvi projekt biće iskopavanje, obnavljanje i trajna zaštita piramidalnog kompleksa u Visočkoj dolini.

Sve informacije u vezi sa aktivnostima Fondacije mogu se naći na službenoj web adresi: www.piramidasunca.ba

 

SNIMCI TV EMISIJA

Ovdje možete pogledati snimke razgovora sa autorom na NTV Hayat i FTV:

 
FACE TO FACE
modem 56K
6.2 MB - 23 min
 
FACE TO FACE
broadband
17.8 MB - 23 min
 
CENTRALNI ZATVOR
modem 56K
11 MB - 41 min
 
CENRALNI.ZATVOR
broadband
30.6 MB - 41 min
 

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

© 2005 Semir Osmanagić